Sri Hanuman Chalisa with meaning in hindi and english( श्री हनुमान चालीसा )

॥दोहा॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल…